درب داخلیدرب های داخلی دارای تنوع زیادی می باشند .  رویه ABS - HDF - MDF و ملامینه جز درب های داخلی ساختمان به حساب می آیند. برای آشنایی بیشتر میتونید اینجا رو مطالعه کنید.